Bilförmedling

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Biltrafiken är en av vårt lands värsta miljösyndare. I Sverige är trafiken nu den största enskilda källan till koldioxidutsläppen. Antalet andra negativa konsekvenser i form av olyckor, buller och intrång i naturmiljöer som trafiken för med sig är stor. Regering och riksdag bestämde år 2000 att Sverige måste minska utsläppen till 90-talets nivå.

Details

Men än så länge har inte tillräckligt gjorts för att mildra trafikens påverkan på miljön och detta mål blir svårt att uppnå. Nya livsstilar med miljö i centrum kommer förhoppningsvis också att ändra vårt förhållningssätt till bilen. Det betyder öppna vägar för nya typer av fordon och nya mönster för hur de används. Den här idén är ett konkret initiativ och dess genomförande kan bli ett försök att göra ett steg i den riktningen.

Så fungerar det

Affärsidén är barnsligt enkelt: starta en hemsida med matchningssystem där du för samman de resenärer som inte har bil, med de personer som har bil men vill sänka sina resekostnader genom samåkning med andra som åker samma väg. Det blir alltså en ny modell av "bildelande". 

Många färdas idag ensamma i sina bilar. Det innebär en stor belastning på miljön men det är också en ekonomisk fråga för dem själva. Åker man fyra blir ju kostnaden bara en fjärdedel jämfört med om man skulle ha tagit bilen själv. Genom din bilförmedling får alla bilägare en gyllene möjlighet att dela resekostnaden med andra passagerare. Perfekt för alla dem som reser långa sträckor till jobbet eller skolan, för de som åker utanför staden för att handla eller för de som har dåliga bussförbindelser. 

Principen är följande: den som inte har bil skall anmäla sitt intresse av att resa, till exempel söderut, och lämna sina personliga uppgifter till din passagerarbank. Den som har bil, reser i samma riktning och önskar bidrag med bensinpengar meddelar detta på motsvarande sätt. Din uppgift blir att ur ett dataregister sammanföra de som reser till samma destination. Resan måste vara noga planerad så att det inte blir någon väntetid. 

När du har skapat en samåkningsgrupp, se till att de träffas innan och bekantar sig med varandra så att resan tillsammans fungerar bra. Den som är bilägare måste förstås på något sätt godkänna de personer som skall samåka.

Kunder

Både privatpersoner och företag kan ansluta sig och använda din samåkningstjänst mot en avgift/medlemskap. Du kan också finansiera din sida med bl.a. reklamintäkter.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image