Reparation av hushållsmaskiner

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Hushållsapparaterna blir allt mer avancerade och nu är det mångfald som gäller i stället för enkelhet. Varje dag tillförs marknaden nya modeller med massor av funktioner och finesser. Trots att den tekniska utvecklingen gått oerhört mycket framåt hör enkla och lätt begagnade hushållsmaskiner till undantagen.

Details

Design spelar allt viktigare roll och det funktionella kommer ofta i andra hand. Man blir lätt förvirrad när man försöker läsa de tjocka bruksanvisningarna. Tack vare krångliga knappar och oklara regler om hur vissa apparater fungerar hanterar många apparaterna på ett felaktigt sätt.

Bakgrund

I Sverige har man höga krav på kvalité. Men svenskar har inte särskilt stora möjligheter att påverka den produktion som sker utomlands. En mångfald hushållsapparater tillverkas idag i Fjärran Östern och kvalitén är inte alltid den bästa. I kombination med felaktigt utnyttjande blir känsliga apparater ofta trasiga redan inom de första åren efter att garanti gått ut.

Alla har vi någon gång drabbats av att en elektrisk apparat gått sönder. Besparingar i många hushållsbudgetar har gjort att man inte längre har råd att slänga den trasiga apparaten och köpa en ny. Andra är beredda att ändra livsstil för att leva mer miljövänligt. Man försöker i stället att reparera den gamla så länge det går. Men att få den reparerad på en stor verkstad är ofta dyrt.

Så gör du

Skaffa dig nödvändiga verktyg och sätt ut lappar i kvarteret om att du reparerar hushållsmaskiner direkt i hemmet. Denna idé kan du köra även på deltid. Du har små omkostnader och dina tjänster blir billigare än att ringa den "riktiga" verkstaden. Reservdelar får du tag i hos tillverkare, elgrossister eller i närmaste järnhandel.

Du kan även för en billig peng köpa de apparaterna som inte går att reparera och använda vissa reservdelar från dem till andra apparater. Allting kan repareras bara du är händig och har kunskapen hur du ska göra. Kan du inte reparera själv, skaffa då ett fungerande samarbete med någon annan som kan reparera.

Återvinning

Allt fler upptäcker att det är bra att köpa begagnat i stället för nytt. Vill du expandera och komplettera verksamhet kan du göra det genom att öppna ett återbrukscenter dit personer ska komma och lämna sina gamla eller trasiga apparater. De får inga pengar från dig utan poäng motsvarande varans värde. För de poängen kan de handla andra varor med lika antal poäng eller samla poäng och sedan byta till en sak som är värd lite mer. Du får alltid en procent för att täcka kostnaderna.

En bra och frisk verksamhet som du förhoppningsvis kan utveckla tillsammans med kommunen och kommunala bolag.

REP-avdraget

När något går sönder hamnar det idag ofta bland soporna, snarare än repareras för att användas på nytt. Men sedan 1 januari 2017 har Rut och Rot fått sällskap av Rep – ett skatteavdrag som till skillnad från sina föregångare är skapat utifrån ett hållbarhetsperspektiv. RUT-avdraget utvidgas till att omfatta reparation och underhåll av vitvaror som utförs i bostaden. Med vitvaror avses till exempel tvättmaskin, kyl, frys och spis.

Vem vet, kanske framtiden ger liv till en ny tjänst, kanske ett nytt yrke, ett slags all-fixare som kan ta sig an allt från en krånglande dator till en stol vars ben sitter löst. Kanske kan Rep-avdraget bidra till att fler sätts i ­arbete. Reparatör – ett nygammalt, hållbart framtidsyrke!


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image