Arrangera teambildning aktiviteter

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Allt fler företag väljer friskvård framför rehabilitering och lagarbete framför individuella prestationer. Behoven av god gruppdynamik och sammanhållning blir allt viktigare i arbetslivet. Marknaden är starkt växande och konkurrensen relativt svag.

Details

Har du erfarenhet av lagarbete inom idrott eller i andra sammanhang? Har du kunskap om gruppdynamik och vad som för människor samman? Organisera teambildning aktiviteter inom ditt intresseområde, paketera snyggt och sälj till företag och föreningar!

Vad är teambildning?

Teambuilding är en viktig del i ett företag eller organisation där man är fler individer som jobbar tillsammans. För att en grupp ska kunna fungera som ett lag behöver deltagarna lära känna varandra. Ett sammansvetsat team kan arbeta mer effektivt tillsammans.

Det kan vara svårt att få ro och tid att göra det på arbetsplatsen, då rollerna är ganska fasta utifrån arbetsuppgifter. Det är därför många företag reser iväg någonstans tillsammans för att uppleva något nytt och spännande tillsammans, något som utmanar och får deltagarna att bli delaktiga tillsammans.

Det finns mängder med aktiviteter att göra som skapar sammanhållning i en grupp. Det kan vara allt från lekar där deltagarna lär sig lita på varandra och ge stöttning när det behövs. Det kan också handla om äventyr med olika tema, en matlagningskurs eller något annat som hela laget behöver samarbeta om för att lyckas.

Syfte med teambuilding är att få samman ett vinnande lag, ett lag som arbetar mot samma mål och i harmoni med varandra.

Marknadsundersökning

För att undersöka marknaden och se om denna idé är värd att satsa på gör du en marknadsundersökning. Syftet med marknadsundersökningen är i första hand att få reda på om det finns ett intresse hos företag att använda sig av dina tjänster.

Vänd dig till olika företag och organisationer i din kommun. Ring och ställ frågor. Tycker de att det är viktigt att personalen har en god gemenskap och trivs på företaget? Brukar de anlita företag som sköter teambuilding? Finns det efterfrågan på dina tjänster? Kan de tänka sig att anlita dig?

Konkurrenter

Dina konkurrenter är dels olika eventföretag som inriktar sig mot grupputveckling och teambuilding och dels verksamheter som jobbar med personalhälsa och välbefinnande. Vilka finns i ditt område? Vilka aktiviteter brukar de anordna? Paintball, femkamp, skotersafari? Är de mest aktiva under hög- eller lågsäsong? Vilken prisklass håller dem? Egna lokaler eller ute hos kunden?

Kan du erbjuda något nytt och fräscht som inte finns? De etablerade företagen som erbjuder liknande aktiviteter under den period du är verksam, är dina huvudkonkurrenter. Konkurrera med idérikedom och idérika lösningar. Det räcker inte med medelmåttiga resultat. Utveckla dina tjänster noggrant och satsa på aktiviteternas egenart och kvalitet.

Så funkar det

All teambuilding handlar om att göra något tillsammans och att komma varandra närmare. Därutöver kan det se väldigt olika ut.

Du erbjuder upplevelser bestående av teambuilding och kringaktiviteter till hälsomedvetna företag, organisationer och föreningar. Din produkt består av enkel men nyskapande teambuilding med underhållning och olika tävlingsmoment. Dessa paket skräddarsys efter kundens önskemål om tidsåtgång, komplexitet och utförande. Tjänsterna utförs på kundens arbetsplats eller där dem vill att de ska utföras.

Gör dina tjänster så okomplicerade och flexibla som möjligt. De ska kunna anpassas till att fungera som helkvällsarrangemang såväl som lunchaktiviteter, som enkel frågesport såväl som mer omfattande levande spel. För att ge dina kunder en komplett upplevelse kan du erbjuda även att planera och genomföra andra aktiviteter som att boka bord för exempelvis lunch eller AW i anslutning till deras teambuilding.

Priserna på dina tjänster kommer att påverkas av tidsåtgång och typ av aktivitet. Därför ska priset diskuteras fram med varje enskild kund. För att utföra dina tjänster krävs det relativt små materialkostnader. Använd dig av material som har god kvalitet och ger ett professionellt intryck, men hålla nere kostnaderna genom kreativitet och eget skapande.

När du har fått en stabil kundkrets och byggt upp ditt varumärke, kan du i framtiden utveckla din verksamhet och kanske erbjuda helhetslösningar med olika paketförslag eller utnyttja möjligheten att anordna event och teambildning i egna lokaler.

Marknad och kunder

Många företag är medvetna om fördelarna med gemenskap, laganda och trivsel på arbetsplatsen. Och många företag är villiga att anlita företag som arbetar med grupputveckling för att få en god sammanhållning bland sin personal.

Din målgrupp är företag och organisationer som är i behov av aktiviteter för att stärka gemenskap eller vill göra någonting annorlunda och roligt med sin personal. Det finns en positiv inställning till denna typ av verksamhet hos både företags ledning och deras personal, varför marknaden kan ses som stabil och relativt stor.

Studera marknaden. Du konkurrerar med andra företag som jobbar med grupputveckling inom ditt geografiska upptagningsområde. Se till att du är unik inom din nisch och att dina tjänster har en funktion och fyller ett behov. Du kan hålla rimliga priser för att lättare attrahera mindre kunder.

Prissättning

Priset på dina teambildning aktiviteter kommer att bestämmas i samråd med kunden. Detta eftersom aktiviteternas tidsåtgång, materialkrav och antal deltagare kan variera mycket. Därför blir det svårt att sätta ett enhetligt pris. Du kan dock bestämma ungefärliga intervaller som du uppskattar att dina priser kommer att kunna ligga emellan.

Det totala priset för en utförd aktivitet kan exempelvis bestå av två delsummor. Den ena kan vara en fast kostnad beroende på tidsåtgång och allmänna kostnader för aktiviteten. Den andra summas storlek blir beroende av antalet deltagare och vilka merkostander varje person medför.

Din totala förtjänst beror på hur många teambildningspass du kör, vilka typ av aktiviteter och vilken extra personal eller medhjälpare du behöver för att genomföra en aktivitet.

Marknadsföring

Ditt företagsnamn och logotyp är viktiga då dessa ger potentiella kunder ett första intryck. Du vill ge en sinnebild av din verksamhet och samtidigt uttrycka en kombination av professionalism, glädje och samhörighet. För att stärka igenkänningsfaktorn välj en genomtänk grafisk profil och design som genomsyrar allt producerat material.

Du säljer tjänster och du exponerar dig mot företagskunder. Det innebär att du måste anpassa din marknadsföring efter dessa förutsättningar. Du måste utföra aktiviteter på ett bra sätt för att kunderna ska vilja utnyttja din tjänst igen och rekommendera dig till andra. Kvaliteten på din kundservice och produkt är därför an mycket viktig del i din marknadsföring. Vara proffsig och kundinriktad är enda sätt att skapa en nöjd kundkrets.

Använd broschyrer och visitkort, men framför allt marknadsför dig genom personliga kontakter och din webbsajt. Direkt kontakt med potentiella kunder skapar god kontakt och webbsajten ger lättillgänglig information om dina tjänster. Satsa på en bra hemsida för att kunderna ska kunna titta närmare på dina olika paket och kontakta dig på ett enkelt sätt.

För att skapa en positiv helhetsupplevelse måste servicen innan, under och efter aktivitets utförande vara maximal. Satsa därför på att göra kunden nöjd genom att alltid visa stort engagemang och mycket glädje för det du gör. Kommunikation och samarbete med kunden bör vara högt prioriterat i din verksamhet.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image