Starta en trafikskola

Key Info:

200 000 kr - 500 000 kr
Image Two

Om du letar efter ett företag som aldrig kommer att sakna kunder - en körskola är en bra idé. Människor kommer alltid vilja lära sig att köra. Om du älskar att köra alla typer av motorfordon och vill lära ut andra att köra, är det kanske dags att du funderar på en egen körskola.

Details

Om du redan har erfarenhet som trafiklärare, starta en egen körskola borde inte vara alltför svårt. Hur som helst, en trafikskola kan vara en stor framgång om den startas med ordentlig planering och tillräckliga medel. Det kräver en del pengar för att köpa bilar men skönheten är att du kan börja i liten skala med, säg, ett par tre bilar och expandera när verksamheten tar fart.

Utbilda dig till trafiklärare

Det första du behöver när du planerar att starta en körskola är en licens. Innan du kan lära andra hur man kör, måste du gå en trafiklärarutbildning. Syftet med den utbildning till trafiklärare är att utveckla de kunskaper och färdigheter som krävs för arbetet som trafiklärare. När du avklarat dina studier har du möjlighet att hos Transportstyrelsen ansöka om godkännande som trafiklärare.

Du kan starta din egen trafikskola så fort du är färdig med utbildningen till trafiklärare. Det är också så att om du ska starta en egen trafikskola så måste du vara utbildningsledare själv eller hitta en annan utbildningsledare dvs. köpa dem tjänsterna av någon som är utbildningsledare på en annan skola.

Innan du börjar

Bestäm om du vill bli en certifierad instruktör själv eller om du kommer att anställa certifierade instruktörer och dela intäkterna med dem. Säkra en plats för din trafikskola, helst nära en stor befolkning av studenter som t.ex. nära ett gymnasium, köpcentret eller bostadsområde. Sedan ansök om verksamhetstillstånd och köp ansvarsförsäkring. Öva din teknik på vänner och familjemedlemmar som kan ge dig ärlig feedback.

Komma i gång

När du har fått din licens, måste du sedan skaffa dig din undervisnings utrustning. Detta omfattar de bilar som du skulle använda för praktisk undervisning, de datorer som du skulle använda för teoriundervisning och klassrumanvändning. Antalet bilar som du skulle behöva köpa skulle bero på hur många du förväntar vara dina elever. Du skulle behöva ha en bil redo för varje elev under en session. Du bör också få de senaste modellerna, gärna både automatiska och manuella bilar. 

Kontrollera att du har rätt försäkringsskydd och installera ett dual-bromssystem samt extra speglar på dina bilar. Tänk på att du måste byta ut dessa bilar efter några års eftersom biltekniken utvecklas i snabb takt. 

De flesta bilkörskolor idag använder datorsimulatorer för sina klasser, trots att de inte är någon riktig ersättning för den verkliga körupplevelsen med lärare. Du behöver få tag på dessa maskiner också och se till att skaffa rätt programvara.

Köp annat material som du behöver för din trafikskola. Du kan behöva skrivbord, kontorsutrustning och telefoner. Köp läroböcker och statliga trafik guider för utbildning.

Bestäm prisstruktur och hur du kommer hantera betalningar. Titta på kostnaderna för de tjänster du erbjuder, kostnaden för att driva din verksamhet och priser hos konkurrenter. Bestäm kostnaden för teoridelen och körlektioner. Undersök dina betalningsalternativ såsom kreditkort, online betalningar och kontanter. 

Helst bör du ha en receptionist som svarar på kundernas bokningar och allmänna förfrågningar. Du måste komma ihåg att du inte kommer att kunna svara på din mobil samtidigt som du ger undervisning.

Utveckla din kursplan

Utveckla inskrivningskriterier och din kursplan runt befintliga regler och utifrån bästa praxis. Arbeta upp ett schema för kurser. För att attrahera så mycket kunder som möjligt, ge dina kunder möjlighet att göra sina egna scheman. Detta beror på att det finns olika scheman som passar varje individ. Till exempel en del personer kan endast ha möjlighet att delta i dina kurser under sina lediga timmar, som vanligtvis på kvällen eller eftermiddag.

Marknadsföring

Detta är en mycket konkurrensutsatt bransch och det enda sättet att lyckas är att du levererar högsta kvalitet och satsar på marknadsföringen. Marknadsför ditt företag så mycket som möjligt till den typ av kunder du väljer som målgrupp. Du kanske vill annonsera på affischtavlor i ditt område. Skapa en hemsida, en katalog och klistra flygblad på gymnasieskolor, högskolor, karriärcentra och ledande fritidsanläggningar. Annonsera i lokala media och på webben, och dela ut direkt reklam. Erbjuda rabatter för att locka nya kunder och behålla gamla. Du kan också annonsera på nätet och genom att skriva t-shirts.

Tillstånd och tillsyn

För att få bedriva förarutbildning krävs tillstånd. Tillstånd får meddelas fysisk eller juridisk person, som med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bedöms ha förutsättningar att driva trafikskola på sådant sätt att kravet på god förarutbildning blir tillgodosett. En trafikskola ska bland annat ha en godkänd trafikskolans chef och en godkänd utbildningsledare. På trafikskolan kan dessutom finnas en eller flera godkända trafiklärare. 

Frågor om tillstånd och godkännande av trafikskolans chef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av Vägverket. För att säkerställa att en trafikskola har den kvalitet som krävs, bedriver Transportstyrelsen tillsyn. Det innebär att myndigheten utför inspektioner för att säkerställa att trafikskolor följer de lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar denna verksamhet. Tillsynsavgifterna betalas årsvis.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image