Överlevnadskurser

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Med tanke på den bekväma värld vi västerlandsmänniskor lever i idag, så behövs fler överlevnadskurser. De hjälper till att få ut folk i vår storslagna natur! Vet du hur man gör upp eld utan tändstickor? Har du bott i skogen hela ditt liv? Jagat, fiskat, gjort eldar och grillat renfiléer? Sprid dina kunskaper om överlevnad och friluftssäkerhet och starta egna överlevnadskurser!

Details

Det finns många typer av överlevnadsutbildningar. Dessa har dock oftast karaktären av äventyrsarrangemang. Dessa är oftast grundläggande och ger enkla kunskaper om hur man ska agera i naturen om något inträffar.

Hur fungerar det

Starta en överlevnad skola är ingen enkel uppgift. Det kan dock vara så enkelt eller så komplicerat som du väljer att göra det. En överlevnad skola undervisar värdefulla kunskaper om hur man klarar sig och överlever i alla typer av naturförhållanden. Det finns så många sätt att lära dessa färdigheter som det finns överlevnads instruktörer. Du bör i alla fall ha grundläggande förståelse för tre saker: naturen själv, hur man klarar oväntade händelser, och hur man förmedlar denna kunskap på det enklaste och mest intressanta sätt.

Komma i gång

Bestäm åldersgrupp du planerar att undervisa. Kommer din vildmark överlevnad skola vara för barn, tonåringar och/eller vuxna? Planerar du att skräddarsy dina klasser till människor i alla åldrar och kön, eller inte? Fastställande av undervisningsform och elevertyp som du vill lära hjälper dig skräddarsy din läroplan för den målgruppen. Om du planerar att ha olika vildmark utbildning för alla åldersgrupper och kön, kan du skräddarsy ditt område och kurser, liksom varje nivå från grundläggande till avancerad till respektive målgrupp. 

Bestäm var du ska hålla dina kurser. Har du en tomt? Kommer du arrendera mark eller betala en avgift för vissa helger, veckor eller flera våren/sommaren månader åt gången? Ska du undervisa en vinter kurs i överlevnad? Om så är fallet, är lägret tillgänglig under vintermånaderna? Om du äger en egen bit mark, avgöra vilka typer av anläggningar kommer att krävas. Kommer människor behöva ta med sig egna tält och utrustning? Behöver du badrum och kök, ett kontor eller en inomhus plats? 

Räkna hur mycket att ta betalt. Det kan vara olika per person eller grupp, beroende på vad du erbjuder, hur länge din kurs går, och din utbildningsbakgrund och erfarenhet. Forska dina konkurrenter och olika vildmark överlevnad skolor över hela landet. Se vilka som är närmast i kurser på programmet, och ta reda på vilka kostnader och allt annat som kan vara till hjälp.

Planera din överlevnadskurs

Alla överlevnadsskolor börjar med en grundläggande vildmark överlevnad kurs. Din kurs bör omfatta grundläggande tekniker för att överleva i naturen, liksom specifik information om det särskilda tillstånd och terräng dina kurser är i. Grundläggande överlevnadskurser brukar täcka saker som hur man gör upp eld, hur man bygger ett skydd av naturmaterial, renar vatten, läser en karta och kompass, navigerar genom skogen, knyter rep, gör verktyg, använder de olika elementen till fördel för dig att överleva, identifiera ätliga växter och medicinalväxter, grundläggande sätt att skapa signaler, fiske/fångstmetoder/jakt och hur undvika att gå vilse. 

Du bör ta fram material samt ge praktiska övningar och utbildning. Skapa överlevnad kurser med tema vinter kan vara en bra idé också, särskilt på platser där kalla vintrar är normala. Dessa kurser skulle täcka typer av kläder som behövs i extrema väderförhållanden, uttorkning, skyddsrum, skor och försiktighetsåtgärder. Du kan också ge mer specifika kurser på skyddsrum design, identifiera växter för livsmedel och andra viktiga kunskaper som krävs.

Grundkurs i överlevnad

Tv programen och böckerna hjälper, men det är först när man provar i verkligheten och testar att man verkligen lär sig. Du ger deltagarna en grundläggande grundkurs i friluftsäkerhet så att de får en inblick i hur det fungerar i en utsatt situation med vätskabrist, matbrist, kyla och hur utrustningen kan användas under svåra förhållanden. Under en intensiv kurs lär du ut kunskaper om näringslära, vilda växter som föda och medicin, jakt och fiske, hur man gör upp eld, tillverkar livsviktiga bruksföremål mm. Kunskaper som alla som vistas i skog och mark har nytta av. 

Hur fungerar din kropp i en nödsituation? Vad behövs för att förhindra stress och smygande panik? Hur kan man utnyttja naturen om man skulle bli nödställd ute i vildmarken? Men framför allt lär du ut hur man ska göra för att inte hamna i en nödsituation.

Locka dina elever

Ett bra sätt att locka studenter är att erbjuda ett gratis seminarium som beskriver de överlevnads färdigheter som kursen lär. Du kan ge den här presentationen på bibliotek, kyrkor, skolor, allaktivitetshus, eller var som helst din målgrupp finns. Skapa en dynamisk hemsida, broschyrer och andra publikationer. Dela dem till scoutföreningar, äventyr grupper, ungdomsgrupper och klubbar.

Erbjuder en särskild introduktion på ditt läger, och bjuda in deltagare att registrera sig. Var expert på grunderna i vildmarken överlevnad. Du måste veta minst tre sätt att hantera vatten och göra det säkert att dricka. Du måste veta hur man jagar, fångar och skaffar mat i vildmarken. Det är viktigt för dig att veta hur man bygger olika typer skyddsrum. Du bör känna till miljö-och djurliv faror i din miljö.

Var inte rädd för att hänvisa till handböcker och manualer om överlevnad. Använd broschyrer, visitkort, infomappar och andra typer av marknadsföringsmaterial.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image