Konsult för framtidens butik

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Butikernas roll genomgår en stor förändring. Redan idag händer det mycket i butiksvärlden och ännu snabbare utveckling väntar i framtiden. Sortimentet växer, miljö- och hälsoaspekterna blir allt viktigare och efterfrågan på att köpa färdiglagad mat direkt i butiken bara ökar.

Details

När varorna blir mer och mer lika måste butikerna bli mer och mer unika. Det räcker inte bara att servera kaffe, kaffets kvalité och koppen blir avgörande. Specialisterna tar över.

Trender

Globalt sett kan man säga att händelserna följer de amerikanska trenderna. Det som sker i USA kommer förr eller senare att slå i Sverige. Och där händer det både mycket och snabbt. Allt mer påfrestande konsumenter kommer att tvinga butiker att anpassa sitt utbud och hitta på nya lösningar för att tillfredsställa dess ökade behov. Många butiksägare kommer att behöva ett helt nytt koncept för sin butikslokal. Det gäller att behålla kunder eftersom det kostar mycket att vinna nya kunder.

Gränserna mellan butiker och restauranger är allt suddigare och platserna där kunderna rent praktiskt väljer varor håller på att försvinna. Varorna exponeras via ny media och man kommunicerar med kunden hela tiden. Kundtrivseln är i centrum. Butiker blir allt från rådgivningscentral till barnleksplatser och showroom. Några stora shoppingcenter i England har t.o.m. specialbyggt "väntedagis" för män som inte klarar att springa runt i affären med sina fruar. Där männen kan se på fotboll på storbildskärm, spela spel, tillgång till datorer med Internet och andra aktiviteter som gör det trevligt för män att vänta medan fruarna shoppar.

Framtidens butiker måste ge kunder mervärden och vara utformade på ett helt annat sätt än idag. Det räcker inte med att ha varor och sälja dem. Butikerna måste inspirera och stimulera kunderna och ge de en modell som gör det bekvämt att handla och betala.

Komma i gång

Konsultverksamhet, föreläsningar och tryckta broschyrer är exempel på olika aktiviteter kring begreppet "framtidens butik". Du själv kan börja som konsult och genom att ifrågasätta metoder och hjälpa butiksägare att ändra sin attityd. Hitta den säljbara skillnaden gentemot konkurrenterna och bli bättre än dem.

För att kunna göra detta måste du föreslå konkreta åtgärder, presentera ett antal nya idéer och bevisa att det ger effekter. Börja med små detaljer. Det kan vara ett nytt sätt att marknadsföra sig på, skaffa en ny inredning eller en förbättrad kundvård. Utgå ifrån dina egna kunskaper. Huvudsaken är att man har något som skiljer sig från andra.

Tala med butiksägarna om konsekvenser – vad de kan gå miste om ifall de inte följer utveckling när alla andra gör det.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image