Dataundervisning för otekniska människor

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Vi är mitt inne i en digital revolution. Datorn tränger sig mer och mer in i våra liv och IT-tänkandet är hysteriskt. Och äldre personer har ofta svårt att anpassa sig till den snabba tekniska utvecklingen. På arbetsmarknaden pågår utslagning av de äldre med rasande fart.

Details

För 20 år sedan var arbetslösheten ännu låg och personer över 50 år var fortfarande efterfrågade. Men mycket har hänt sedan dess och idag arbetar mindre än hälften av de som är mellan 55 och 64 år heltid. Samtidigt prövas nya åtgärder för att ytterligare minska antalet äldre på arbetsmarknaden. En av de största orsakerna är att man tror att de äldre inte är tillräckligt flexibla för dagens förändringar. Datorer har tagit en stor del av arbete och de klarar inte att byta arbetsuppgifter. Tekniken skrämmer dem och man satsar i stället på unga. 

Det är främst inom denna grupp som dina kunder finns. Erbjud datalektioner i deras hem eller ordna ett rum hos dig själv och håll datautbildningen där. Vänd dig både till äldre som har bristfälliga kunskaper om datorer och till de som aldrig suttit vid en dator.

Marknad

Det är svårt att väcka intresset hos en pressad målgrupp som äldre. Konkurrensen om den lilla fritid man har är stor. Försök fånga deras uppmärksamhet genom att upptäcka något som de gillar eller saknar. Det kan vara till exempel ett praktiskt program som automatiskt räknar ut avståndet till olika städer i Europa eller ett släktforskningsprogram för de lite äldre. Räkna med flexibel arbetstid. Träffa kunderna en eller två gånger i veckan så att de har tid att delta i lektioner och att hinna repetera till nästa gång ni träffas.

Företagsmarknad

Är du en riktig datanörd? Ja, då kan du också vända dig till mindre företag och myndigheter. Det är ett känt faktum att många företag och organisationer inte drar nytta av den tidsvinst som programvarorna erbjuder. Man utnyttjar programmen på fel sätt och många upplever att deras kunskaper inte räcker till. Kompetensutveckling är enda sätt för att nå önskad effektivitet. Ta reda på företag och myndigheter som önskar sig mer avancerad dataanvändning och erbjud dem att du kan komma dit och ge lektioner på plats.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image