Rådgivning för uppfinnare

Key Info:

10 000 - 50 000 kr
Image Two

Det är ingen brist på goda idéer och kreativa personer i Sverige. Det känns som om perfekta produkter inte existerar och allting går antingen att göra bättre eller snyggare. Uppfinnandet har blivit en folksport som utövas av alla slags människor från pensionärer till tonåringar. Vissa uppfinner för att utveckla produkter som underlättar vardagslivet, medan andra från början är mer affärsinriktade.

Details

Bakgrund

Problem uppstår när det gäller att förvandla en uppfinning till en kommersiell produkt. Att hitta kapital är det allra största problemet, pengar för att ha råd att mönsterskydda en idé, ta patent och pengar för att göra en prototyp. Därefter kommer den utmaning nummer två: att hitta rätt tillverkare och distributör.

Vägen från snilleblixt till färdig produkt kan vara väldigt lång. Man bör inte fråga vem som helst om råd. I folks hjärnor och byrålådor ryms mycket mer än som finns ute. En uppfinning behöver inte vara högteknologiska maskiner eller ett nytt dataprogram. Det kan lika gärna vara en lösning på ett enkelt vardagsproblem eller en gammal produkt gjort på ett nytt sätt. Det är de enklaste lösningarna som är de mest geniala.

Det är samtidigt svårt att hålla på med uppfinningar och värdesätta och sälja de egna idéerna. Uppfinnare och forskare har sällan varken tid, kunskap eller intresse av affärsverksamhet. De behöver hjälp.

Så gör du

Öppna en rådgivningsbyrå för nya oetablerade innovatörer som vill nå ut med sina patent och idéer. Hitta och övertyga blivande samarbetspartners från näringslivet om det kloka i att delta i finansieringen av utvecklingskostnader för attraktiva uppfinningar. Motprestationen kan vara ensamrätt, gratis reklam på produkten eller en del i framtida vinster.

Informera och berätta om dina uppfinnare, för alla vill lyssna. Ordna möten mellan innovatörer och företag som kan bli potentiella finansiärer i framtiden. Ditt arbete kan vidare handla om att kontrollera om uppfinningen redan finns på marknaden, att söka patent, göra marknadsundersökning och hitta kunniga personer som kan bedöma utformning och design. Det som är viktigaste är att idén är bra, och expertkunskaperna går alltid att förmedla.

Diskutera med idébäraren vad han/hon vill göra med sin idé; starta eget, sälja uppfinningen eller att hitta någon som vill tillverka den på licens. Potentiella sponsorer hittar du genom småannonser och genom direktkontakter. Organisera uppfinnarpristävling för att komma i kontakt med de uppfinnare som har något intressant att erbjuda.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image