Multikulturella bemanningsföretag

Key Info:

50 000 - 100 000 kr
Image Two

Här har vi mångkultur som affärsidé. Världen blir allt mindre och att arbeta över nationsgränser blir allt viktigare. Rekrytera personal med internationell bakgrund som talar olika språk kan vara den avgörande skillnaden när ett företag söker kontakter, kunder eller leverantörer i andra delar av världen.

Details

Det kan också vara en fördel när ett företag möter den mångkulturella världen här i Sverige. Idén är helt enkelt att koppla ihop invandrare med internationell kompetens, alternativt svenskar med utlandserfarenhet, med arbetsgivare som söker just sådan kompetens.

I en allt mer global värld blir det mer och mer viktigt med internationella och kulturella erfarenheter. Ditt företag hjälper till att finna rätt personal, som besitter både språk, kulturella och internationella erfarenheter.

Olika sorters kunder

Dina kunder är företag och organisationer med internationell verksamhet som har behov av personal med multikulturella och internationella kunskaper. Företaget som vill ha till exempel en person från Afrika därför att de har dagliga kontakter med den kontinenten och behöver någon som kan språket, kulturen och byråkratin.

Andra vill få in folk med multikulturell kompetens på grund av att företaget har tagit beslut om en sådan policy. Det handlar då mer om ett långsiktigt tänkande och inte om omedelbar praktisk nytta.Att hitta en vd till ett svenskt företag i Polen eller en ekonomichef till svenskt dotterbolag i Uganda, är andra exempel på möjliga kunduppdrag.

Starta ett bemanningsföretag

Grunderna till din verksamhet ligger i bemanning, det vill säga att garanti anställa folk och hyra ut dem till kundföretag. Att starta ett bemanningsföretag är en process som involverar flera steg.

Hyr ett kontor. Din kontorslokal bör innehålla ett privat och tyst område där du kan intervjua potentiella medarbetare. Den skall också innehålla utrymme för personal samt ett område där intervjupersonerna kan påvisa några nödvändiga färdigheter såsom datorvana.

Skaffa personal för att bemanna kontoret, en receptionist för att hälsa på människor som intervjuas samt guidar dem genom rekryteringsprocessen. Receptionisten bör också svara på telefoner.

Hur hittar du kvalificerad personal?

Det här är ingen smal nisch direkt. Cirka 20 procent av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund. Och lägger vi sedan till de svenskar som bott eller jobbat utomlands, så hittar du ännu mer folk som skulle kunna passa in hos dig.

För att få plats där krävs att man har kunskap om andra kulturer genom jobb eller studier utomlands, relevant utbildning och yrkeserfarenhet, samt samarbetsförmåga. Det bästa sättet att anställa rätt person för jobbet är att tydligt definiera vilken kompetens som behövs. När du väl vet vad som krävs för att göra jobbet kan du matcha den sökandes kompetens och erfarenhet till jobbkrav.

Placera annonser för att hitta kandidater. Inkludera lokala tidningar samt särskilda publikationer riktade till arbetssökande. Förutom annonser i tryckta publikationer, många anställda söker jobb online. Olika webbplatser har vuxit upp för att förena arbetstagare och arbetsgivare. Placera annonser på webbplatser där företag söker den typ kompetens du säljer. Bygg en databas över potentiella arbetstagare att välja på när företag börjar begära din tjänst.

Klienterna till databasen hittar du också bland annat genom kontakter med invandrarföreningar, ambassader och handelskammare.Kontakta examen färdiga studenter från lokala högskolor och låt de veta att du har jobb för dem. Annonserna bör innehålla särskilda upplysningar om vilken typ av anställning du har samt tydliga anvisningar till ditt kontor och när sökande kan tillkomma.

Kandidaterna bör gå igenom en screening process som innefattar en kontroll av deras utbildningsbakgrund samt deras nuvarande kompetens. Kontrollera alla referenser. Intervjua och ta reda på om den sökande söker tillfälliga uppdrag eller heltid samt deras önskade timmar och förväntade lön.


Features

Location:

Våra partners

expoweralogo             framtidsutveckling logo          tipsom.se

image